Uw digitale vragenlijst

U heeft zich ziek gemeld. Voordat wij uw ziekmelding in behandeling kunnen nemen, is het belangrijk dat u eerst een vragenlijst invult over uw situatie. Alleen dan kunnen we beoordelen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Log in met uw DigiD om naar de vragenlijst te gaan.


U kunt alleen inloggen via de DigiD-app of sms-controle. Heeft u dit nog niet ingesteld, doe dit dan via digid.nl. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een brief met activeringscode.